Oldaltérkép

 MICROBI

Projekt

„MICROBI – intelligens mikroreaktorok alkalmazása biológiai szennyvíztisztításban” című, PIACI KFI 2019 pályázatból támogatott projekt célja új szennyvíztisztítási rendszer fejlesztése, ami mikroméretű biofilm hordozók fejlesztésén alapul.

A szennyvíztisztítást végző biomassza jellemzően mikroszkópos léptékű, ún. eleveniszapos pelyhekbe tömörülve látja el technológiai funkcióját. Az eleveniszapos pelyhek morfológiáját azonban nem lehet szabályozni, pusztán indirekt eszközökkel befolyásolható. Ez ülepedési (fázisszétválasztási) problémákhoz vezet, illetve megnehezíti az egyes technológiai funkciók (szervesanyag eltávolítás, nitrogén és foszfor eltávolítás) hatékony megvalósítását. A spontán képződő pelyhek problémáira kínál műszaki megoldást a világon egyedülálló MICROBI rendszer, amely szabályozott paraméterekkel (ülepedési sebesség, méreteloszlás tartomány és egyéb funkcionális sajátosságok) kínál mérnöki megoldást a biológiai szennyvízkezelés területén.

Az innovatív technológia lényege, hogy a jelenleg a szennyvíztisztításban elterjedten alkalmazott eleveniszapos bakteriális pelyhek tulajdonságait egy, a pelyhek mérettartományába eső hordozóanyag (hidrogél gyöngy) alkalmazásával direkt módon befolyásoljuk. Ezáltal elérhető, hogy a hagyományos biológiai reaktorokban jellemző 5-7 kg/m3-es biomassza koncentrációt 12-14 kg/m3-re növeljük (a reaktorban alkalmazott hordozóanyag mennyiségétől függően változtatható) amellett, hogy a tisztítást végző biomassza tisztított szennyvíztől való elválasztásának hatékonyságát jelentős mértékben javítjuk. A nagyon hatékony szilárd-folyadék fázisszétválasztást a mikrohordozók speciális összetételével érjük el. A hidrogél szerkezetbe szintetizált vas-oxid jó ülepedést tesz lehetővé, illetve kedvezőtlen áramlási körülmények között elektromágnesek segítségével is eltávolíthatók a biofilmmel bevont mikrohordozók.

A fázisszétválasztás fokozása mellett a mikroméretű hordozóanyag alkalmazásának számos előnye van, melyek közül az egyik, hogy a hidrogél gyöngyök felületén kialakított biofilmben lévő biomassza közel 100%-a aktív, amely érték jelentősen magasabb, mint a hagyományos eleveniszap pelyhekben, amellyel végsősoron extra fajlagos aktivitás érhető el.

A MICROBI technológia előnyei:

A projekt során négyféle hordozóanyag receptúráját, szintéziseljárását dolgoztuk ki, melynek eredményeképpen négy új termék (hordozóanyag) kifejlesztése valósult meg.

Hibrid mikrohordózók fejlesztése során pedig kombináltuk az aktív szén adszorpciós tulajdonságát a vas-oxid mágnesezhető tulajdonságaival, így olyan hordozók is előállításra kerültek, amelyek hatékonyan távolítanak el bizonyos xenobiotikumokat és nehézfémeket és a tisztított szennyvíztől akár ülepítéssel, akár elektromágnes alkalmazásával rövid időn belül elválaszthatók

A MICROBI technológia félüzemi léptékű alkalmazását – a szennyvíztisztításban többnyire elterjedt – kétféle reaktor üzemeltetési módban valósítottuk meg: szakaszos betáplálású (SBR) mikrohordozós szennyvíztisztítási technológiai eljárást, valamint folyamatos átfolyású mikrohordozós szennyvíztisztítási technológiai eljárást fejlesztettünk ki.