Oldaltérkép

 Kutatás-Fejlesztés

VÍZDIPLOMÁCIA

A projekt:

A projekt során a Heyuan (Kanton, Kína) városában található Chengnan szennyvíztisztító telep, mint pilot telep technológiájának intenzifikálására készítettünk megvalósíthatósági tanulmányt.

A tanulmányban összehasonlító elemzést végeztünk a potenciálisan alkalmazható szennyvíztechnológiai megoldásokról, és bemutattuk a matematikai modellezés segítségével alátámasztott alternatív beavatkozások hatásait és költségvonzatát. Áttekintettük a kínai követelményekhez és lehetőségekhez legjobban illeszthető szennyvíztechnológiai rendszereket, és vizsgáltuk azok várható teljesítményét. Az így elkészült döntéstámogató tanulmány megállapításait dinamikus szimulációra alkalmas szennyvíztechnológiai szoftver (SUMO rendszer) segítségével alapoztuk meg.

A projektben kiemelt figyelmet fordítottunk a szennyvízben/felszíni vizekben lévő nitrogénformák eltávolítási lehetőségeire, illetve az IFFAS (Integrated Fixed-Film Activated Sludge) rendszerek, ezen belül is az általunk fejlesztett technológiai megoldások kínai bevezetésének lehetőségeire.

A kínai víz- és szennyvíztechnológiai piac óriási fejlesztési lehetőségek előtt, illetve kényszer alatt áll.  A lehetőséget az jelenti, hogy középtávon közel tízezer új szennyvíztisztító telep létrehozását tervezik, a kényszert pedig a vízi környezet sok helyen katasztrofális minőségű állapota adja. Ez utóbbi, különösen városias környezetben nemcsak vízminőségi, hanem közegészségügyi és környezetegészségügyi problémákat vet fel, amelyek sürgető megoldást követelnek mind a szennyezőanyag kibocsátás, mind a befogadó oldaláról. A meglévő szennyvíztisztító telepek tisztítási hatásfoka sok esetben nem megfelelő, így keresendők azok a műszaki megoldási lehetőségek, amelyekkel ezek teljesítménye a megkívánt szintre emelhető.

A projektben megvalósított tevékenység újszerűségét az IFFAS rendszerek adaptációja jelenti a kínai környezetvédelmi/vízvédelmi jogrendszerhez, a műszaki feltételekhez és a rendelkezésre álló adott erőforrásokhoz, ideértve a beruházási és fenntartási költségek rendelkezésre állását, illetve korlátait. A fix filmes biomasszát alkalmazó szennyvíztisztítási rendszerek jól integrálhatók a meglévő szennyvíztechnológiai sorokba, illetve a magasabb biomassza koncentrációk elérése okán intenzívebb tisztítási technológia alakítható ki ezekből a rendszerekből. Előnyük a robosztusságuk, hiszen a hagyományos eleveniszapos rendszereknél ellenállóbbak a terhelésingadozásokra, illetve az esetleges toxikus hatásokra is. További előnyük, amely egyben innovációtartalmat is jelent, hogy a bennük kialakuló biomassza szerkezetét direkt és indirekt módon is szabályozni lehet, azaz kialakíthatók olyan oxikus és anoxikus reakcióterek, amelyek segítségével megvalósítható a nagy hatékonyságú nitrogén eltávolítás.

Együttműködés a kínai partnerrel

Az elnyert támogatás segítségével megnyílt az út a shenzeni régió szennyvíztisztításában, vízminőségi problémáinak megoldásában aktívan szerepet vállaló Shenzhen DI DA Water Engineering & Construction Ltd.-vel való szakmai kapcsolatfelvételre és stratégiai együtt gondolkodásra, illetve az Inno-Water Zrt. tevékenységének és technológia-fejlesztési ötleteinek, eddigi K+F eredményeinek bemutatására a shenzeni szakpolitikai vezetés számára.

Szakmai együttműködésünket folytatni tervezzük a kínai partnerrel annak érdekében, hogy a vízdiplomáciai pályázat keretében megkezdett munka végeredménye konkrét piacra lépés legyen.

A jelenleg fejlesztés alatt lévő hordozóanyag terjesztésével és Kínában történő bevezetésével kapcsolatban a kínai partner erős érdeklődést mutatott. Közös célunk, hogy a hordozóanyagot és a kapcsolódó technológiát rövid távon alkalmazhatóvá tegyük a kínai szennyvíztisztítási piacon.

Eredmények

A projekt során mintatelepként vizsgált Heyuani Chengnan Szennyvíztisztító Telep tisztítási hatékonysága az előirányzott kínai vízminőségi szabályozások tükrében fejlesztésre szorul. Az Inno-Water Zrt. több partnerrel együttműködve a Külgazdasági és Külügyminisztérium által támogatott, „A tiszta, egészséges vízi környezet megteremtésének lehetőségei Kínában” című projekt keretein belül feltárta a fejlesztési lehetőségeket, majd felépítette a telep matematikai modelljét. A modell segítségével számos szimuláció készült, amelyekkel az egyes technológiákkal elérhető tisztítási teljesítményeket vizsgáltuk. Ezzel párhuzamosan elkészültek az adott technológiai kialakítások költségelemzései is. A modelleredmények alapján a vizsgált technológiai megoldások közül egyedül az új, biofilmes tisztítási technológiával valósítható meg a jogszabályokban foglalt célértékek elérése. A szimulációs vizsgálatok eredményei alapján az IFFAS technológiai rendszer a konvencionális szennyvíztisztítási technológiáknál magasabb hatásfokú tisztításra alkalmas, miközben a beruházási és üzemeltetési költségek nagyságrendje nem változik.

Támogató: