Oldaltérkép

 Kutatás-Fejlesztés

WALUE – Waste to Value

A projekt:

 

 

A WALUE – Waste to Value – GINOP-2.2.1-15-2017-00080 – („Kommunális szennyvizek és szennyvíziszapok energia- és nyersanyagtartalmának innovatív hasznosítása”) c. projekt célja, hogy egy olyan komplex, a teljes szennyvízkezelés egyes elemeit integráltan kezelő, nem hagyományos technológiát és módszertant fejlesszünk ki, amely a kommunális szennyvizek és szennyvíziszapok energia- és nyersanyag-tartalmának hasznosítását célozza.

A projekt keretében kifejlesztésre kerülő, üzemi léptékű prototípus, illetve technológia legfontosabb technológiai elemei szerint (1) a képződött szekunder iszapot sűrítést követően mikroaerob termofil fermentációval előhidrolizáljuk és víztelenítjük (speciális fermentációs membrán bioreaktorban), melyet követően a hidrolizált (a mikroorganizmusok számára könnyebben hozzáférhető szervesanyagokat tartalmazó) iszapot a szennyvíztelepi anaerob rothasztóra juttatjuk, ami a biogáz kihozatalt és ezáltal a kommunális szennyvízből kitermelhető energiamennyiséget megnöveli.

A fermentációs bioreaktor csurgalékvizében nagy koncentrációban jelen levő szervesanyagokat, illetve növényi tápanyagokat (N, P, K, illetve mikroelemek) desztillációval választjuk el egymástól (2). Ezzel a speciális eljárással egyrészt illékony, rövid szénláncú szerves savakat (VFA) állítunk elő, amelyek hasznosíthatók szénforrásként a biológiai egységen, felhasználhatók a rothasztóban a biogázhozam növelése céljából, illetve ipari alapanyagként is értékesíthetők (pl. tisztítószerek). Az előállított tápanyag-koncentrátum nagy mennyiségben tartalmaz nitrogén és foszfor vegyületeket, ezért műtrágyaként, vagy akár a szennyvíziszap komposztálás/vermikomposztálás során adalékanyagként hasznosítható.

A rothasztott iszap víztelenítéséből származó csurgalékvizet korszerű membrántechnológiával kezeljük (3), így az abban lévő tápanyagokat kinyerve csökkenthető a telep nitrogén- és foszforterhelése, valamint további műtrágya, mint termék képződik.

A rothasztott szennyvíziszapból történő termék előállítás céljából kombinált komposztálási-vermikomposztálási technológiát fejlesztünk ki. Kísérletesen is vizsgáljuk a rothasztott iszapban potenciálisan előforduló, hasznosítást gátló szennyezőanyagok viselkedését a technológiai folyamatok során.

Ehhez kapcsolódóan olyan módszertant fejlesztünk, amely a talajvízáramlás és a talajban, talajvízben végbemenő szennyezőanyag átalakulási folyamatok modellezésével lehetőséget teremt a szennyvíz, szennyvíziszap és a szennyvíziszapból előállítható termékek hasznosítási peremfeltételeinek meghatározására, a hasznosított anyagokban lévő szennyezőanyagok környezeti sorsának vizsgálatára, és a hasznosításban érintett területek terhelhetőségének meghatározására.

 

Partnerek:

UTB Envirotec Zrt.
Bácsvíz Zrt.
MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet
Debreceni Egyetem, TTK Hidrobiológiai Tanszék

 

Támogató:

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (Széchenyi 2020) K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések alprogram