Sitemap

 Publications

Papers

2023

Márk Rékási, Péter Ragályi, Dániel Benjámin Sándor, Anita Szabó, Pierre-Adrien Rivier, Csilla Farkas, Orsolya Szécsy, Nikolett Uzinger (2023): Effect of composting and vermicomposting on potentially toxic element contents and bioavailability in sewage sludge digestate, Bioresource Technology Reports 21 (2023) 101307

2021

Nikolett Uzinger, Orsolya Szécsy, Nóra Szűcs-Vásárhelyi, István Padra, Dániel Benjámin Sándor, Zdenko Lončarič, Eszter Draskovits, Márk Rékási (2021): Short-Term Decomposition and Nutrient-Supplying Ability of Sewage Sludge Digestate, Digestate Compost, and Vermicompost on Acidic Sandy and Calcareous Loamy Soils, Agronomy 2021, 11, 2249

2019

Márk Rékási, Nikolett Mazsu, Eszter Draskovits, Botond Bernhardt, Anita Szabó, Pierre-Adrien Rivier, Csilla Farkas, Barbara Borsányi, Béla Pirkó, Sándor Molnár, György Kátay, Nikolett Uzinger (2019) Comparing the agrochemical properties of compost and vermicomposts produced from municipal sewage sludge digestate, Bioresource Technology, Volume 291, November 2019

2017

Draskovits Eszter, Németh-Borsányi Barbara, Pierre-Adrien Rivier, Szabó Anita (2017) Vermikomposztálás, mint a szennyvíziszap-komposztálás alternatív megoldása – Szemle, Agrokémia és talajtan, 66 (2017) 2, pp. 397-418

Dániel Benjámin Sándor, Anita Szabó, Ernő Fleit, Zoltán Bakacsi, Gergő Zajzon (2017) PVA-PAA hydrogel micro-carrier for the improvement of phase separation efficiency of biomass in wastewater treatment, Pollack Periodica, Vol. 12, No. 2, pp. 91–102., ISSN 1788–1994

2015

Agbaba, J., Fleit, E., Dalmacija, B., Melicz, Z., Szabó, A., Vasiljević, M., Krčmar, D., Rončevi, S., Tubić, A., Watson, M., Sándor, D.B., Csabai, A., Kirisics, Á., Kovács, L., Bakacsi, Z. (Editors: Agbaba, J., Fleit, E., Dalmacija, B.) (2015). Possibilities for using bank filtration for sustainable water supply in AP Vojvodina, Novi Sad, ISBN: 978-86-7031-397-2

Hauduc,  H., Takács, I., Smith, S., Szabó, A., Murthy, S., Daigger, G.T., Sperandio M. (2015) A dynamic physicochemical model for chemical phosphorus removal, Water Research, Volume 73, pp. 157-170. ISSN: 0043-1354 (IF=5.323)

2014

Dr. Szabó Anita, Sándor Dániel Benjámin, Dr. Fleit Ernő, Ács Tamás, Zajzon Gergő, Báger Milán (2014): A Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep és a kapcsolódó szennyvízelhelyező területek környezetei hatásainak vizsgálata (Vízmű Panoráma, 2014/1. 22-27.o)

Hauduc, H., Takács, I., Smith, S., Szabó, A., Murthy, S., Daigger, G.T., Sperandio, M. (2014) A Dynamic Model for Physicochemical Phosphorus Removal: Validation & Integration in ASM2d, In: Proceedings IWA World Water Congress & Exhibition, Lisbon, Portugal, 22 – 26, September, 2014.

2013

Hauduc, H., Takács, I., Smith, S., Szabó, A., Murthy, S., Daigger, G.T., Sperandio, M. (2013) A Dynamic Physicochemical Model for Chemical Phosphorus Removal. Proceedings of the Water Environment Federation, 2013WEF/IWA Conference – Nutrient Removal and Recovery 2013: Trends in Resource Recovery and Use, Vancouver, British Columbia, Canada, July 28 – 31, 2013, pp. 172-183.

Ács, T., Szabó, A., Fleit, E., Sándor D.B. (2013) A Szennyvízöntözés környezeti hatásainak vizsgálata a Dunavarsány-Taksony régióban, MASZESZ Hírcsatorna, 2013. július-augusztus, 10-18. oldal (In Hungarian)

2012

Tóth, Zs., Fleit, E., Sándor, D., Szabó, A. (2012) Experimental studies on the biofilm growth and sediment accumulation within drinking water distribution networks, Proceedings of the 6th IWA International Young Water Professionals Conference, Budapest, Hungary 10-13, July 2012, CD ROM, Magyar Víziközmű Szövetség (Hungarian Water Utility Association), ISBN 978-963-87507-8-5    

Zajzon, G., Sándor, D., Fleit, E., Szabó, A. (2012) Investigation of simultaneous nitrification and denitrification process using biofilm formed on intelligent hydrogel micro-carriers, Proceedings of the 6th IWA International Young Water Professionals Conference, Budapest, Hungary 10-13, July 2012, CD ROM, Magyar Víziközmű Szövetség (Hungarian Water Utility Association), ISBN 978-963-87507-8-5    

Sándor, D., Zajzon, G., Fleit, E., Szabó, A. (2012) Comparison of nitrification process using biofilm formed on intelligent hydrogel microcarriers and the conventional activated sludge technology, Proceedings of the 6th IWA International Young Water Professionals Conference, Budapest, Hungary 10-13, July 2012, CD ROM, Magyar Víziközmű Szövetség (Hungarian Water Utility Association), ISBN 978-963-87507-8-5

2011

Takács, I., Johnson, B.R., Smith, S., Szabó, A., Murthy, S. (2011) Chemical P removal – from lab tests through model understanding to full-scale demonstration, Proceedings of the 11th IWA Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants, Budapest, Hungary September 4-8, 2011, CD ROM (ISBN 978-963-08-2207-7)

Sándor, D., Zajzon, G., Fleit, E., Szabó, A.  (2011) IASON projekt eredményeinek összefoglalása (Summary of IASON Project Results), Vízmű Panoráma , Vol.  2011, No. 8., pp. 2-7., ISSN 1217-7032 (In Hungarian)

Fleit, E., Szabó, A., Sándor, D.B. (2011) A Nemzeti Víztechnológiai Platform innovációs stratégiája a válságban (Innovation Strategy of National Water Technology Platform in Economic Crisis), Vízmű Panoráma, Vol.  2011, No. 5., pp. 12-14., ISSN 1217-7032 (In Hungarian)

Sándor, D., Zajzon, G., Fülöp, R., Karches, T. (2011) Az ATV-DVWK-A 131E alapján méretezett szennyvíztisztító telep működésének ellenőrzése a BIOWIN 3.0 használatával, MASZESZ Hírcsatorna, Budapest, Hungary Nov-Dec, 2011, pp. 15-19. (In Hungarian)

Fleit, E., Szabó, A., Sándor, D.B. (2011) Új irányzatok a szennyvíz-technológiában – hazai kutatási eredmények (New Trends In Wastewater Technology – Results of Research in Hungary), Magyar ipari és környezetvédelmi magazin (Hungarian Industrial and Environmental Magazine), Budapest, Hungary, 2011, Vol. X., Special edition (In Hungarian)

Fleit, E., Szabó, A., Sándor, D.B. (2011) Útban az 500 Ft-os benzin felé – A Nemzeti Víztechnológiai Platform innovációs stratégiája a válságban (Elements of an innovative strategy of the National Water Technology Platform under the conditions of economic crisis), Konferenciakiadvány, XV. Vízi Közmű Konferencia (Proceedings, XV. Conference of Water Utilities), Sopron, Hungary 15-17th June 2011, CD –ROM (In Hungarian)

Licskó, I., Melicz, Z., Szabó, A., Karády, Zs. (2011) A kémiai előkezelés hatásainak üzemi vizsgálata a Miskolci Szennyvíztisztító Telepen, Konferencia kiadvány, XXIX. Országos Vándorgyűlés, Eger, Hungary, 6-8th July 2011, ISBN 978-963-8172-28-0 (In Hungarian)

2010

Somlyódy, L., Fleit, E., Szabó, A., Fetter, É., Sándor, D. (2010) Stratégiai Kutatási Terv (Research Report), Nemzeti Víztechnológiai Platform (National Water Technology Platform), Budapest, Hungary, p. 100.

Fleit, E., Szabó, A., Fetter, É., Sándor, D. (2010) A Stratégiai Kutatási Tervet megalapozó tanulmányok (Studies Substantiating Strategic Research Agenda), Nemzeti Víztechnológiai Platform (National Water Technology Platform), Budapest, Hungary, p. 173.

Szabó, A., Fetter É., Sándor, D., Fleit, E. and Siklósi, T. (2010) Role of the YWPs in the implementation of the R&D strategy of urban water management in Hungary, Conference Proceedings, 1st Austrian National Young Water Professionals Conference, Wien, Austria 9-11th June 2010, CD ROM

Szabó, A., Sándor, D. B., Fetter, É. (2010) A települési vízgazdálkodási felsőoktatás értékekése kérdőíves felmérés alapján, MASZESZ Hírcsatorna, Budapest, Hungary May-June 2010, pp 13-18. 

Szabó, A., Sándor D. B., Fetter, É. (2010) Tájékoztató a Nemzeti Víztechnológiai Platform tevékenységéről, Vízmű Panoráma, Vol. 2010, No. 5., pp. 22-24., ISSN 1217-7032

2009

Szabó, A., Darabos, P., Fleit, E. (2009) Települési vízgazdálkodási K+F és a Nemzeti Víztechnológiai Platform (R&D in Urban Water Management and the National Water Technology Platform), MASZESZ Hírcsatorna, Budapest, Hungary Sept-Oct 2009, pp. 2-6.

Szabó, A., Sándor, D., Fetter, É., Fleit, E. (2009) A Nemzeti Víztechnológiai Platform (NVP) tevékenysége (Activity of the National Water Technology Platform), Vízmű Panoráma, Vol 2009, No. 5., pp. 3-7; ISSN 1217-7032

Fetter, É., Sándor, D.B., Fleit, E. (2009) Implementation of a monitoring system on the ecological effects of anthropogenic interventions on the Danube morphology for the Gemenc-Béda-Karapancsa floodplain, Proceedings of Fifth International PhD, DLA Symposium, Pécs, Hungary 19-20th October 2009, pp. 18-19, ISBN 978-963-7298-34-9

Sándor, D.B., Fetter, É., Fleit, E. (2009) Use of nanotechnologically constructed microreactors in MBR system, Proceedings of Fifth International PhD, DLA Symposium, Pécs, Hungary, 19-20th October 2009. pp. 59, ISBN 978-963-7298-34-9

Fetter, É., Sándor, D. B., Fleit, E. (2009) Preliminary assessment of endocrine disruptor compounds in Hungarian surface waters, Proceedings of IWA 1st Eastern European Regional Young Water Professionals Conference, Minsk, Belarus, 21-22th May 2009. pp. 49-56, ISBN 987-985-525-145-4

Sándor, D. B., Fleit, E., Fetter, É. (2009) Colonization strategies to establish microbial biofilm reactors for simultaneous nitrification/denitrification, Proceedings of IWA 1st Eastern European Regional Young Water Professionals Conference, Minsk, Belarus, 21-22th May 2009, pp. 192-199, ISBN 987-985-525-145-4

Szabó, A., Darabos, P., Fleit, E. (2009) Települési vízgazdálkodási K+F és a Nemzeti Víztechnológiai Platform (R&D in Urban Water Management and the National Water Technology Platform), MASZESZ Hírcsatorna, Budapest, Hungary,Sept-Oct 2009, pp. 2-6.

2008

Smith, S., Takács, I., Murthy, S., Daigger, G. T., Szabó, A. (2008) Phosphate Complexation Model and Its Implications for Chemical Phosphorus Removal, Water Environment Research, Vol. 80, No. 5, May 2008, pp. 428-438. 

Szabó, A., Takács, I., Murthy, S., Daigger, G. T., Licskó, I. and Smith, S. (2008) Significance of Design and Operational Variables in Chemical Phosphorus Removal, Water Environment Research, Vol. 80, No 5, May 2008, pp. 407-416.

2007

Fleit, E., Melicz, Z., Sándor, D., Zrínyi, M., Filipcsei, G., László, S., Dékány, I., Király, Z. (2007) IASON – Intelligent Activated Sludge Operated by Nanotechnology – hydrogel microcarriers in wastewater treatment, Progress in Colloid and Polymer Sience (2008), Vol. 138, No. 2008, pp. 209-217, ISBN 978-3-540-85133-2

Kiss, B., Bakos, V., Szabó, A. and Jobbágy, A. (2007) Comparative experimental studies for upgrading the Northpest Wastewater Treatment Plant, Proceedings of 10th IWA Specialised Conference: Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants – Posters, 9-13 September 2007, Vienna, Austria, pp. 177-180.

2006

Szabó, A., Takács, I., Licskó, I., Murthy, S. and Daigger, G. (2006) The importance of slow kinetic reactions in simultaneous chemical P removal, Proceedings of the 79th Annual Technical Exhibition and Conference, WEFTEC 2006, Dallas, Texas USA, 21-25th October 2006, Water Environment Foundation, pp. 4864-4872, CD-ROM, 387.pdf

Szabó, A. (2006) Phosphorus removal and intensification of biological wastewater treatment by chemical pre-treatment, PhD Dissertation – Summary, Budapest University of Technology and Economics, 2006

2005

Szabó, A., Licskó, I. (2005) Optimum Phosphorus and Organic Matter Removal by Combining Different Types of Coagulants, Proceedings of 1st IWA ASPIRE 2005 Conference & Exhibition, Singapore, 10-15 July 2005, CD-ROM, 9D3.pdf

Szabó, A., Licskó, I. (2005) Chemical Wastewater Treatment – A Cost Effective Method to Upgrade Overloaded WWTPs, Proceedings of 1st IWA ASPIRE 2005 Conference & Exhibition, Singapore, 10-15 July 2005, CD-ROM, 9A1.pdf

Licskó, I., Szabó, A. (2005) Coagulation considerations – possible and real processes, Proceedings of 1st IWA ASPIRE 2005 Conference & Exhibition, Singapore, 10-15 July 2005, CD-ROM, 12B2.pdf 

Szabó, A., Licskó, I. (2005) Expected Efficiency of Chemical Wastewater Treatment – Case Studies in Hungary, Proceedings of Environmental Science and Technology, Vol. (I), William G. Lyon, Jihua J. Hong, Ramesh K. Reddy (Eds.), American Science Press, New Orleans, 2005. 153-159., ISBN: 0-9768853-4-4

Prior 2002

Licskó, I., Melicz, Z., Szabó, A. (2002) Chemical Pretreatment of Sewage – A Cost-Benefit Method for Upgrading of Existing and Constructing New Wastewater Treatment Plants, In: H. Rubin, P. Nachtnebel, J. Fürst, U. Shamir (eds): Water Resources Quality – Preserving the Quality of our Water Resources, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, pp. 371-389. ISBN 3-540-43148-9

Licskó, I., Szabó, A. (2002) Odour components formation and their removal at WWTPs by chemical pre-treatment, Proceedings of the 2nd Biennial Conference on Management of Wastewater, 15-17th April 2002, Edinburgh, Scotland, Part 2., pp. 105-113., ISBN 1-903958-03-02 

Szabó, A., László, B. (2002) Odour formation in sewer systems in Hungary, 1st IWA Young Researchers Conference, September 9-10, 2002, Cranfield University, UK, pp. 121-127.

Licskó, I., Szabó, A. (2001) Removal of dissolved organics – The role of aluminium hydroxides and activated carbon, Symposium on Surface Water and Groundwater Quality in the Danube Catchment Area, 4–6 October 2001, Siófok – Balaton, Hungary pp.161 166.

Szabó A. (2001) Kémiai szennyvíztisztítás alkalmazási lehetőségének vizsgálata a Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telepen, Vízmű Panoráma, 2001. Vol. IX, No. 1, pp.23-26, ISSN 1217-7032

Szabó, A., Osztoics, A., Szilágyi, F. (2001) Natural Wastewater Treatment Systems in Hungary, Water Science and Technology, Volume 44. No 11/12, pp. 331-338. ISBN 1 84339 407 3 (IF=0.605)

Marczisák, V., Osztoics, A., Szabó, A. (2000) Irrigation of Poplar Plantation, Agricultural Area and Constructed Wetlands in Hungary, Sustainable Development International – Strategies and Technologies for Local-Global Agenda 21 Implementation (UK), ICG Publishing Ltd, pp. 157-160.

Szabó, A. (2000) A szennyvíztisztítás jelenlegi állapota – Nemzetközi összefoglaló, Vízmű Panoráma, 2000. Vol. VIII, No. 2, pp. 34-36, ISSN 1217-7032