Oldaltérkép

 Bemutatkozás

Irányítási rendszerek

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI,

MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁSI

POLITIKA

Az Inno-Water Zrt. a következő területeken kínál referenciákkal megerősített szolgáltatásokat: természettudományi és műszaki kutatás-fejlesztés (főtevékenység), mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, környezetvédelmi szakértői tevékenység, mérnöki tervezés (koncepció- és műszaki tervek készítése, kiviteli tervek készítése), projekt menedzsment (fővállalkozási tevékenység).

A jelen politika meghatározza az Inno-Water Zrt. minőségirányítási, környezetközpontú irányítási, munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének alapját és céljait, továbbá tartalmazza a szervezet vezetősége által megfogalmazott, minőségre, környezettudatos működésre, munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó szándékát, valamint irányvonalát. Az Inno-Water Zrt. határozott célja szolgálni a fenntartható fejlődés politikáját.

A szervezet politikája a munkatársai egyetértésével és aktív részvételével került meghatározásra, ennek köszönhetően valamennyi munkatárs ismeri a minőségirányítási, a környezetközpontú irányítási, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer alapvető céljait, felépítését, megvalósításának módszereit, valamint az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány, az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány és az MSZ ISO 45001:2018 szabvány által meghatározott követelményeket.

A minőségirányítás, a környezetközpontú irányítás, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítás a vezetés minden szintjének feladata és felelőssége, mely során a vezetők elkötelezettségét példamutatásuk, a munkájukban vállalt tudatos szerepük, valamint a vállalatirányítási folyamatok folyamatos figyelemmel kísérése, mérése, a belső és külső tényezők kockázatainak és lehetőségeinek értékelése, az ezekkel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése és a folyamatos fejlesztés hitelesíti.

Tudatában annak, hogy a minőség fenntartása és fejlesztése, a környezeti értékek és a munkatársak egészségének megóvása elemi feltétele a fenntartható fejlődésnek és a megfelelő szakmai színvonalú szolgáltatások nyújtásának, a szervezet elkötelezettségét fejezi ki a minőséggel, környezetvédelemmel, munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos tudatos gondolkodás általánossá tétele mellett.

A szervezet alapvető célja az aktuális irányítási rendszerek folyamatos fenntartása és fejlesztése, mely során biztosítja az egészségre ártalmatlan, biztonságos munkakörnyezetben a minőségi munkavégzés mellett a környezeti hatások folyamatos csökkentését, a sérülések és az egészségkárosodások megelőzését, a veszélyek kiküszöbölését, az egészéget és munkabiztonságot veszélyeztető kockázatok felügyeletét, bekövetkezésük megelőzését.

A minőségi megfelelés, a környezettel történő harmonikus együttélés, az egészségvédelem és a biztonság a szervezet filozófiája, ezen belül a politika egyik alapkövetelménye, amely a beszerzéstől a megvalósításig szerves részét képezi az irányítási, megvalósítási, ellenőrzési és fejlesztési folyamatoknak.

A szervezet folyamatos fejlesztésekkel arra törekszik, hogy minél jelentősebb és meghatározó tényezővé váljon mind a hazai, mind a nemzetközi piaci területeken, különös tekintettel a Közép-Magyarországi és Dél-Kelet-Európai régiókra.

A fejlesztések és beruházások, valamint a munkatársak továbbképzésének alapvető célja, hogy a szervezet folyamatosan, széleskörűen együttműködjön jelenlegi és jövőbeni megbízóival, és feladatait költséghatékony módon, a meghatározott és elvárt módon megfelelő, eredményes szakmai színvonalon tudja végrehajtani.
A szervezet, ezen törekvését – a megrendelők által és saját magára vonatkozóan meghatározott – az alvállalkozóktól és beszállítóktól is megkövetelt minőségtudatos, környezettudatos, munkahelyi egészségvédelem és biztonság tudatos irányítással, a jogszabályi kötelezettségek megfelelő teljesítése mellett, kölcsönös bizalmi kommunikáció biztosításával kívánja fenntartani.

A szervezet minden szakértője és munkatársa elkötelezett a jelen politikában megfogalmazott követelmények mellett, melyek szerint a vállalt feladatok műszaki és egyéb szakmai elvárásait a lehető legmagasabb színvonalú, határidőre történő teljesítéssel, és az azt követő további rendelkezésre állással biztosítsa.

A szervezet a munkafolyamatokat valamennyi minőséggel, környezetvédelemmel, munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos szempont, tényező és hatás szerint folyamatosan figyelemmel kíséri, vizsgálja és értékeli, mely alapján célokat és fejlesztési programokat határoz meg, tájékoztatva erről munkatársait és az egyéb érdekelt üzleti feleket.

A szervezet, minden munkatársával és egyéb érdekelt üzleti felekkel, a részvétel, a konzultáció és a folyamatos képzések során tudatosítja, hogy saját munkaterületükön tegyenek meg mindent a szakmai folyamatok, a minőségirányítási, a környezetközpontú irányítási, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási előírások betartása érdekében, melyek alkalmazása hozzásegíti ahhoz, hogy magas színvonalú, kiváló minőségű szolgáltatást nyújthasson a megrendelői igényeknek megfelelően, a környezeti értékek, az egészség és biztonság megóvása mellett.

Budapest, 2022.01.04.

Dr. Szabó Anita
vezérigazgató

 

Az Inno-Water Zrt. Minőségirányítási, környezetközpontú irányítási, munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási politikája elérhető: itt