Oldaltérkép

 Bemutatkozás

Irányítási rendszerek

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI,

MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁSI

POLITIKA

Az Inno-Water Zrt. a következő területeken kínál referenciákkal megerősített szolgáltatásokat: természettudományi és műszaki kutatás-fejlesztés (főtevékenység), mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, környezetvédelmi szakértői tevékenység, mérnöki tervezés (koncepció- és műszaki tervek készítése, kiviteli tervek készítése), projekt menedzsment (fővállalkozási tevékenység), szakmai rendezvények, konferenciák szervezése és lebonyolítása.

A jelen politika meghatározza az Inno-Water Zrt. minőségirányítási, környezetközpontú irányítási, munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének alapját és céljait, továbbá tartalmazza a társaság vezetősége által megfogalmazott, minőségre, környezettudatos működésre, munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó szándékát, valamint irányvonalát. Az Inno-Water Zrt. határozott célja szolgálni a fenntartható fejlődés politikáját.

Társaságunk politikája munkatársaink egyetértésével és aktív részvételével került kialakításra, ennek köszönhetően valamennyi munkatársunk ismeri a minőségirányítási, a környezetközpontú irányítási és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer alapvető céljait, felépítését, megvalósításának módszereit, valamint az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány, az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány és az MSZ 28001:2008 szabvány által meghatározott követelményeket.

A minőségirányítás, a környezetközpontú irányítás, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítás a vezetés minden szintjének feladata és felelőssége, mely során a vezetők elkötelezettségét példamutatásuk, a munkájukban vállalt tudatos szerepük, valamint a vállalatirányítási folyamatok folyamatos figyelemmel kísérése, mérése, az azzal kapcsolatos megfelelőség kiértékelése és a folyamatos fejlesztés hitelesíti.

Tudatában annak, hogy a minőség fenntartása és fejlesztése, a környezetünk értékeinek és a munkatársak egészségének megóvása elemi feltétele a fenntartható fejlődésnek és a megfelelő szakmai színvonalú szolgáltatások nyújtásának, elkötelezettségünket fejezzük ki a minőséggel, környezetvédelemmel, munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos tudatos gondolkodás általánossá tétele mellett a társaságon belül.

Célunk a jelenlegi irányítási rendszerek folyamatos fenntartása és fejlesztése, mely során törekszünk az egészségre ártalmatlan, biztonságos munkakörnyezetben a minőségi munkavégzés mellett a környezeti hatásaink folyamatos csökkentésére, a sérülések és az egészségkárosodások megelőzésére.

A környezettel történő harmonikus együttélés, az egészségvédelem és a biztonság társaságunk filozófiája, ezen belül politikánk egyik alapkövetelménye, amely a beszerzéstől a megvalósításig szerves részét képezi az irányítási, megvalósítási, ellenőrzési és fejlesztési folyamatainknak.

Folyamatos fejlesztéseinkkel arra törekszünk, hogy minél jelentősebb, majd a továbbiakban meghatározó tényezővé váljunk mind a hazai, mind a nemzetközi piaci területeken, különös tekintettel a Közép-Magyarországi és Dél-Kelet-Európai régiókra.

Fejlesztéseink és beruházásaink, valamint munkatársaink továbbképzésének alapvető célja, hogy a jövőben is széleskörűen tudjunk együttműködni jelenlegi és jövőbeni megbízóinkkal, és feladatainkat költséghatékony módon, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon tudjuk elvégezni.

Ezen törekvésünket – a megrendelőink által is elvárt és a magunk számára is meghatározott – alvállalkozóinktól és beszállítóinktól is megkövetelt minőségtudatos, környezettudatos, munkahelyi egészségvédelem és biztonság tudatos irányítással, a jogszabályi kötelezettségek megfelelő teljesítése mellett, kölcsönös bizalmi kommunikáció biztosításával kívánjuk elérni.

A társaság összes szakértője és alkalmazottja elkötelezett a jelen politikában megfogalmazott minőségi elvárások mellett, melyek szerint a társaságunk által elvállalt feladatok műszaki és egyéb szakmai elvárásait a lehető legmagasabb színvonalon, határidőre teljesítjük. Az általunk elvégzett feladatok teljesítését követően is megbízóink rendelkezésére állunk az adott munkával kapcsolatban.

Munkafolyamatainkat a figyelembe vehető összes, minőséggel, környezetvédelemmel, munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos szempont, tényező és hatás szerint folyamatosan figyelemmel kísérjük, vizsgáljuk és értékeljük, mely alapján közép- és hosszú távú célokat és fejlesztési programokat határozunk meg, tájékoztatva erről munkatársainkat és az egyéb érdekelt üzleti feleket.

Társaságunk minden munkatársával – folyamatos képzések során – tudatosítjuk, hogy saját munkaterületükön tegyenek meg mindent a szakmai folyamatok, a minőségirányítási, a környezetközpontú irányítási, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási előírások betartása érdekében, melyek alkalmazása hozzásegíti társaságunkat ahhoz, hogy magas színvonalú, kiváló minőségű szolgáltatást nyújthassunk a megrendelői igényeknek megfelelően, a környezeti értékek, az egészség és biztonság megóvása mellett.

 

Budapest, 2017.10.25.

Dr. Szabó Anita
vezérigazgató

 

Az Inno-Water Zrt. Minőségirányítási, környezetközpontú irányítási, munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási politikája elérhető: itt