Oldaltérkép

 OKOSKLÓR

Projekt

A projektben alkalmazni kívánt klórozó berendezés az elektroklórozás elvén alapul, amely olyan mobil (mobillá tehető) technológiai eszköz, amely lehetővé teszi az ivóvízelosztó hálózaton belül a fertőtlenítési pontok és alkalmazott dózis adaptív használatát, függően az igényelt fertőtlenítőszer mennyiségétől. Szemben tehát az üzemeltetési gyakorlatban eddig használt ökölszabályokkal, nem a hálózat „kiadási pontjain” adagoljuk a fertőtlenítőszert felesleges mennyiségben – hogy a maradék klórtartalom a hálózat legtávolabbi pontján is elérje a hatóságilag előírt szintet –, hanem a hálózaton belül megválasztott, és adaptálható, változtatható pontokon.

A jelenleg alkalmazott klórozási módszer a vízmennyiségre és kisebb mértékben annak vízminőségére reflektál, ám nehezen adaptálható a vízfogyasztás napi, szezonális ingadozásaihoz, illetve a kitermelt nyersvíz változó kémiai és biológiai minőségéhez. A kifejlesztésre kerülő innovatív módszertan figyelembe veszi a szolgáltatott víz vízminőségi paramétereit, mennyiségét, a víz tartózkodási idejét az egyes csőhálózati szakaszokon, és a hálózathidraulikai viszonyokat is. Ezzel minimalizálható a fertőtlenítőszer mennyisége, miközben a vízfogyasztás közegészségügyi kockázata csökken, és organoleptikus tulajdonságai javulnak.

A kifejlesztésre kerülő új rendszer képes adaptálódni a folyamatosan változó napi és szezonális vízfogyasztási szokásokhoz, illetve a parti szűrésű vízbázisok ugyancsak változó vízminőségéhez. Mindezek a tényezők dinamikusan módosítják a vízelosztó hálózatban a hidraulikai viszonyokat és ezzel a szolgáltatott ivóvíz minőségét is. Az intelligens klórozó berendezés, illetve a mellérendelt operációs rendszer a következő célkitűzéseket fogalmazza meg, amelyek egyben az előnyeit is jelentik a hagyományos klóradagolási technológiákkal szemben:

Az új elveken alapuló, intelligens klórozó rendszer fejlesztéséhez a jelenlegi vízelosztó hálózatok többcélú vizsgálatsorozata szükséges. Az adaptív rendszer üzembeállításához és működésének demonstrációjához a következő vizsgálatokat és kísérleteket tervezzük megvalósítani.

Vissza